دیدار نمایندگان اقلیتهای دینی کشور با فرمانده نیروهای انتظامی تهران بزرگ

اسقف سپوه سرکیسیان: پلیس فرشته نگاهبان جامعه است

 

 

روز شنبه 10 مهر به مناسبت هفته نیروهای انتظامی، نمایندگان اقلیتهای دینی کشور با رئیس نیروهای انتظامی تهران بزرگ، سردار حسین ساجدینیا دیدار کردند. در این دیدار اسقف سِپوه سرکیسیان رئیس شورای خلیفهگری ارامنه، اسقف گئورگیس بنیامین، رهبر آشوریان ایران، سیامک مُره صدق، نمایندگان کلیمیان در مجلس شورای اسلامی و اسفندیار بختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی سخن گفتند. همه گویندگان بر ضرورت همزیستی بین ادیان تأکید کردند و از دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی آن به خاطر زحماتی که برای حفظ امنیت در کشور میکشد قدردانی نمودند.

اسقف سپوه سرکیسیان در سخنانش از پلیس به عنوان فرشته نگاهبان کشور نام برد و وجود نیروهای انتظامی قوی را یکی از نشانههای تمدن هر کشوری دانست.

اهمیت این دیدار در این مقطع از این نظر بود که تهدید یک کشیش آمریکایی به آتش زدن قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، موجی از انزجار در سراسر دنیا به وجود آورد. نمایندگان همه ادیان حاضر در جلسه این عمل را محکوم کردند و توهین به ساحت هر یک از ادیان الهی را توهین به مقدسات همه آنها تلقی نمودند. اسقف سپوه سرکیسیان در سخنان خود گفت: "من نخستین کسی بودم که این اقدام را محکوم کردم، چرا که هر گونه اهانت به جلوههای الهی هر یک از ادیان، چیزی نیست جز یک عمل تروریستی". او از نیروهای انتظامی تشکر کرد که در شرایط حساسی که این عمل به وجود آورده بود، با هوشیاری مراقب اوضاع بودند و از اماکن اقلیتهای دینی محافظت میکردند.

در پایان این دیدار سردار ساجدینیا، رئیس نیروهای انتظامی تهران بزرگ از نمایندگان اقلیتهای دینی به خاطر حضورشان در این جلسه تشکر کرد و اعلام نمود که پلیس آماده همکاری با آنها در زمینه حل و فصل هر گونه مسأله انتظامی و امنیتی است. سردار ساجدینیا اعلام کرد که وظیفه نیروهای انتظامی حفظ امنیت است برای همه آحاد جامعه، فارغ از این که آنها مسیحی، کلیمی، زرتشتی یا مسلمان باشند.

دیدار نمایندگان اقلیتهای دینی با نیروهای انتظامی را اداره امور اقلیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان داده بود و مدیر آن سعید تقوی، اداره جلسه را به عهده داشت. در پایان این دیدار به رسم یادبود هدایایی از سوی نیروی انتظامی به شرکتکنندگان داده شد.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 84

21 مهر 1389