گزارش خبرگزاری فارس از جلسه محاکمه متهمان به قتل میرو با حکم دادگاه کیفری:

 

متهمان قتل میرو به پرداخت دیه و حبس محکوم شدند

 

 

با حكم دادگاه كیفری استان تهران یكی از متهمان قتل نوجوان ارمنی به اتهام مباشرت در قتل شبهعمد به پرداخت دیه و هر 3 متهم به حبس محكوم شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث فارس، ساعت 23 روز 18 شهریور 84، یك درگیری در مقابل ورزشگاه آرارات در خیابان سئول رخ داد كه در نهایت به قتل نوجوان 15 ساله ارمنی به نام میرو انجامید.

مأموران نیروی انتظامی كه برای برقراری نظم مسابقات، در محل حضور داشتند، افراد درگیر را بازداشت كردند و برای انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه، آنها را به كلانتری 145 ونك تحویل دادند. در این زمینه 3 جوان به نامهای امین، پویان و علی بازداشت و به جرم مشاركت در قتل عمدی میرو روانه زندان شدند.

دادگاه رسیدگی به این پرونده، سال 85 در شعبه 71 دادگاه كیفری استان تهران برگزار شد و دادگاه ضمن تبرئه یكی از متهمان، همگی را به پرداخت دیه محكوم كرد.

این رأی در دیوان عالی كشور نقض شد و برای بررسی مجدد، به شعبه 113 دادگاه كیفری استان تهران ارجاع شد كه ابتدای بهمن ماه سال گذشته این دادگاه، به ریاست قاضی محمد سلطان همتیار برگزار شد.

فلاح، نماینده دادستان كیفرخواست صادره را اینگونه قرائت كرد: متهمان، امیر.ت، پویان.ت و علی.ف، كه هركدام با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی آزاد هستند، متهم به مشاركت در قتل عمدی میرو.ب، با وارد آوردن ضربات متعدد به گردن و شكم مقتول هستند.

طبق مدارك موجود در پرونده، مقتول به همراه دختری بوده است كه سرنشینان یك خودروی پراید، شروع به ناسزاگویی به دختر میكنند كه با اعتراض پسر نوجوان روبرو شدند كه درگیری آغاز و در نهایت نوجوان ارمنی در این درگیری كشته شد.

با توجه به مجموع دلایل مانند گزارش مأموران پلیس حاضر در محل، اظهارات شهود، اعتراف متهمان، نظریه پزشكی قانونی مبنی بر وجود كبودی متعدد در گردن و شكم مقتول و اینكه علت تامه قتل شوك وقفهای ناشی از ضربه به شكم و گردن بوده است و همچنین شكایت اولیای دم، متهمان گناهكار هستند و تقاضای اشد مجازات برای آنها را دارم.

بعد از قرائت كیفرخواست توسط نماینده دادستان، اولیای دم برای متهمان تقاضای مجازات كردند.

در ادامه امین، علی و پویان، متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفتند و همگی اتهام مشاركت در قتل نوجوان ارمنی را منكر شدند.

بعد از اظهارات متهمان، وكلای مدافع آنها در جایگاه قرار گرفتند و به دفاع از موكلان خود پرداختند.

بعد از دفاع وكلای متهمان، سعید، سربازی كه شب حادثه در همان محل مشغول گشتزنی بود، در جایگاه حاضر شد و در خطاب به قاضی كه از او پرسی اظهارات خود مبنی بر اینكه سرنشینان یك پراید، نوجوانی ارمنی را به شدت كتك میزدند و دیدم كه امین و علی كتك بیشتری زدند گفت: در حال حاضر یادم نمیآید چه كسی مقتول را زد ولی اظهارات خود در شب حادثه را قبول دارم.

بعد از این اظهارات، 3 متهم در جایگاه قرار گرفتند و همگی در بیان آخرین دفاع، اتهام مشاركت در قتل را رد كردند.

قاضی همتیار و مستشاران دادگاه بعد از 4 روز، رأی این پرونده را اعلام كردند كه طبق رأی صادره علی و امین، هركدام به پرداخت نیمی از دیه مقتول، و هر 3 متهم، به علت شركت در نزاع منجر به قتل، به حبس محكوم شدند.

پرونده دوباره به دیوان عالی كشور ارجاع داده شد كه قضات دیوان عالی كشور، بعد از بررسی مجدد پرونده، ضمن نقض رأی صادره، ابهاماتی درباره تناقض در اتهامات متهمان و همچنین تناقض در حكم صادره به پرداخت دیه با درخواست اولیایدم، ایراد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه 113 دادگاه كیفری استان تهران ارسال كرد.

صبح 6 آذر جلسه محاكمه عاملان قتل میرو، برای سومینبار و به ریاست قاضی محمدی كشكولی در شعبه 113 دادگاه كیفری استان تهران برگزار شد.

بعد از قرائت كیفرخواست صادره توسط ذبیحزاده، نماینده دادستان، اولیایدم در جایگاه قرار گرفتند و خواسته خود را اشد مجازات متهمان عنوان كردند.

در ادامه جلسه، وكیل مدافع اولیایدم در جایگاه قرار گرفت و با تشریح حادثه خواستار مجازات علی به اتهام مباشرت در قتل و امین و پویان به اتهام معاونت در قتل شد.

در ادامه جلسه، متهمان پرونده به نوبت در جایگاه قرار گرفتند و هر یك واقعه را بازگو كردند.

در نهایت بعد از بیان آخرین دفاع توسط متهمان و درخواست اولیایدم برای دریافت دیه، قاضی محمدیكشكولی ختم جلسه را اعلام و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، علی را به اتهام مباشرت در قتل شبهعمد به پرداخت دیه محكوم كردند و هر سه متهم به دلیل شركت در نزاع منجر به قتل به 3 سال حبس محكوم شدند.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 88

17 آذر 1389