نمایشگاه تندیس های چوبی آزاد ماتیان

 


آزاد ماتیان، شاعر، مترجم حافظ و خیام از فارسی به ارمنی و سوگنامه نارک از ارمنی به فارسی و استاد کرسی ارمنی شناسی دانشگاه اصفهان، در سال 1321 در تهران به دنیا آمده، کودکی و نوجوانی خود را در آبادان گذرانده، در پاریس دانشگاه رفته و دکترای ادبیات تطبیقی گرفته و سالهاست در جلفای اصفهان تدریس و زندگی می کند. آزاد در سال های جوانی نمایشنامه های مردم پسند نوشته که برخی از آنها بارها اجرا و با استقبال گرم مردم روبه رو شده است. و حالا با نمایشگاه آثار حجمی چوبی او در موزه هنرهای معاصر اصفهان، با وجه تازه ای از کار خلاقه این هنرمند آشنا می شویم. این نمایشگاه از 2 اردیبهشت تا 3 خرداد ادامه خواهد داشت و در حاشیه آن نشستی نیز با دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان پیش بینی شده است.