رشد اندک جمعیت ارمنستان در شش ماهه نخست 2011

 

اداره آمار ارمنستان اطلاعات تازه‌ای درباره رشد اندک جمعیت کشور در شش ماه نخست سال جاری منتشر کرده است. برابر این اطلاعات نرخ رشد طبیعی جمعیت 20 درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقایسه با شش ماه نخست سال 2010، تعداد موالید بیش از 4 درصد کاهش داشته و موارد مرگ بیش از 3 درصد افزایش نشان می‌دهد. به نظر کارشناسان این کاهش قابل پیش‌بینی بوده و با روندهای عمومی وضعیت کشور خوانایی دارد. مهاجرت یکی از دلایل نرخ رشد اندک جمعیت است. بیش تر مهاجران به کشورهای دیگر، افراد جوان هستند و با رفتن آن‌ها طبیعی است که تعداد موالید کاهش یابد. از سوی دیگر اوضاع پرتشنج داخلی باعث می‌شود میزان مرگ و میر در رده‌های سنی بالا افزایش پیدا کند. نرخ رشد جمعیت در دوره زمانی یاد شده 0.4 درصد بوده است.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 105

2 شهریور 1390