روسیه کوچک در نزدیکی ایروان

 

"احساس غریبی است... از ایروان دو ساعت راه بیش تر نمی‌روی و ناگهان خود را در دنیای متفاوتی می‌یابی... درختان سرو، خانه‌هایی به سبک روسی، که دور و برشان کودکانی با موهای طلایی این سو و آن سو می‌دوند. مطمئنی که در ارمنستانی، شکل و شمائل مخصوص کوه‌های خطه شمال کشور این را به تو می‌گویند، امّا به روستا که نگاه می‌کنی، یک آبادی کاملاً روسی است. این فیولِتِوُن است و ساکنانش مولوکان‌ها هستند، مردمانی از نژاد روس که از نیمه نخست سده نوزدهم در قفقاز اسکان داده شده‌اند. این آبادی از وانادزور (سومین شهر بزرگ ارمنستان بعد از ایروان و گیومری) 20 کیلومتر فاصله دارد. این تنها روستای کاملا مولوکان‌نشین ارمنستان است. امروز در ارمنستان روستای دیگری نیست که ساکنانش همه مولوکان باشند، در حالی که در اوائل سده بیستم، سی روستای مولوکان‌نشین در ارمنستان داشتیم که امروز از آن‌ها تنها نامی باقی مانده است".

آن چه خواندید مقدمه مقاله‌ای است درباره یک روستای روس‌نشین در ارمنستان در بخش ارمنی این شماره هویس که به عکس‌های زیبایی از این آبادی مزین است.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 105

2 شهریور 1390