بازگشت روبرت كوچاريان؟

 

تورج خسروی

 

 

روبرت کوچاریان، رئیس‌جمهور قبلی ارمنستان، بالاخره لب به سخن گشود و در مصاحبه با سایت خبری مدیاماكس اعلام كرد كه بازگشت خود را به سیاست بزرگ بعید نمی داند. وی سه مسأله را كه احتمالاً باعث انگیزه وی به عرصه سیاست خواهد شد چنین برشمرده است:

1- عدم بهبود رفاه انسانی و وضعیت اقتصادی پایدار و قابل توجه و همچنین احساسات منكوب شده در كشور و رشد میزان مهاجرت به خارج از كشور.

2- تقاضای قشرهای مختلف جامعه برای بازگشت من به سیاست بزرگ.

3- اعتقاد درونی من در این خصوص این است که می توانم به طور اساسی به وضعیت بهبود بخشم.

اگرچه كوچاریان در ابتدای امر با شك و تردید برای بازگشت به سیاست سخن به میان می آورد اما شروطی كه وی برای بازگشت خود به عرصه قدرت عنوان كرده بسیار جدی و قاطعانه است و چنین اظهاراتی بیش‌تر شبیه اظهارات افراد اپوزیسیون و مخالف دولت كنونی است تا یك نفر هم حزبی.

 صحبت ها و موضع گیری كوچاریان برای كاندیدا شدن ریاست جمهوری نشان می دهد كه وی مایل است خود را برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال2013 آماده  نماید. اما مسأله اصلی این است كه آیا حزبش یعنی حزب جمهوری‌خواه از وی حمایت خواهد كرد یا نه؟ در جواب باید گفت تا كنون این حزب موضع رسمی و شفافی در این باره ارائه نكرده است، كه البته این امر از یك طرف به پیچیدگی های مسایل سیاسی و مبارزات انتخاباتی مربوط می شود و از طرفی دیگر به مایل نبودن حزب جمهوری‌خواه به بازگشت روبرت كوچاریان.

می توان گفت كه در میان صحبت ها و موضع گیری های بعضی از اعضای حزب جمهوری‌خواه و حتی خود سرژ ساركسیان نوعی عدم علاقه به بازگشت كوچاریان به عرصه قدرت احساس می شود و شاید بتوان گفت كه پذیرفتن پیشنهاد كنگره ملی از سوی ساركسیان جهت رسیدگی به پرونده كسانی كه در قتل های یكم مارس 2008 نقش داشته اند تا حدودی برای بدنام كردن كوچاریان بوده است زیرا بیش‌تر افكار عمومی و اسنادی كه  از ویكی لیكس منتشر شده است، كوچاریان را مسؤول آن حوادث می داند.

برخی از افراد و احزاب اپوزیسیون بر این باورند كه در صورت كاندیدا شدن كوچاریان برای انتخابات ریاست جمهوری، احزابی همانند ارمنستان شكوفا و داشناكسوتیون از وی حمایت خواهند كرد. به علاوه آنان معتقدند كه پیروزی ولادیمیر پوتین در روسیه بر انتخاب و پیروز شدن كوچاریان در ارمنستان تأثیر خواهد گذاشت.

لازم به ذكر است كه كوچاریان سایتی را راه اندازی كرده كه فعالیت ها و كارهای ده ساله دوران ریاست جمهوری وی را منعكس كرده است و از قشرهای مختلفی از مردم مصاحبه كرده  كه از بازگشت كوچاریان به قدرت حمایت كرده اند.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 111

2 آذر 1390