نتایج انتخابات مجلس ملّی ارمنستان

 

حزب رئیس جمهور اکثریت مطلق کرسی‌های را خود اختصاص داد

 

 

روز ششم ماه مه (17 اردیبهشت) انتخابات مجلس ملّی ارمنستان برگزار شد. بنا بر نتایج رسمی انتخابات، پنج حزب و یک اتحاد حزبی توانسته‌اند با به دست آوردن بیش از پنج در صد آرا رای دهندگان، وارد پارلمان 131 نفری کشور شوند: حزب هانراپتاکان (جمهوری‌خواه) 44 در صد آرا، حزب بارگاواج هایاستان (ارمنستان مرفه) 30 در صد آرا، هاگ (کنگره ملّی ارمنی) 7 در صد آرا، حزب ژارانگوتیون (میراث) نزدیک 6 در صد آرا، حزب داشناکسوتیون نزدیک 6 در صد آرا و اُریناتس یِرگیر (سرزمین قانونمند) پنج و نیم در صد آرا. همان طور که در شماره پیش گفتیم، بخشی از نمایندگان مجلس به شیوه اکثریتی و بخشی دیگر به شیوه تناسبی انتخاب می‌شوند. در شیوه اکثریتی نیز نامزده‌های حزب جمهوری‌خواه توانستند بیشتر آرا را به خود اختصاص دهند. تعداد کرسی‌های هریک از احزاب در مجلس ملّی از این قرار است:

حزب جمهوری‌خواه            69 کرسی

ارمنستان مرفه       36 کرسی

کنگره ملی ارمنی   7 کرسی

سرزمین قانونمند    6 کرسی

داشناکسوتیون       6 کرسی

میراث                5 کرسی

از نظر تعداد کرسی بازنده اصلی داشناکسوتیون است که در مجلس کنونی فراکسیونی 16 نفره دارد و در مجلس آتی تعداد کرسی‌هایش به 6 تنزل یافته است. میراث و سرزمین قانونمند نیز هریک دو کرسی از دست داده‌اند.

بر اساس نتیجه رسمی انتخابات، حزب رئیس جمهور سرژ سرکیسیان اکثریت مطلق کرسی‌ها را به دست آورده است و بنابراین برای تشکیل دولت دیگر نیازی به شریک ائتلافی نخواهد داشت. گفتنی است که در حال حاضر ائتلافی مرکب از حزب رئیس جمهور، حزب ارمنستان مرفه و حزب سرزمین قانومند کشور را اداره می‌کند.

مخالفان دولت به شدّت به نتایج اعلام شده اعتراض کرده‌اند. آن‌ها از تقلبات گسترده صحبت می‌کنند و هر یک به زبانی دولت را متهم به نقض قانون انتخاباتی می‌کنند. هراند مارکاریان، نماینده داشناکسوتیون می‌گوید در این انتخابات پول پیروز شد. لئون تر پطروسیان معتقد است که در ارمنستان هر انتخابات از انتخابات قبلی بدتر است. مخالفان برای پیگیری تقلبات انجام شده در حوزه‌های مختلف، ستاد مشترکی تشکیل داده‌اند.

مجلس در تاریخ 24 مه رسماً کار خود را شروع می‌کند.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 122

27 اردیبهشت 1391