هشدار جدیدترین گزارش  سازمان ملل

 

موج تازه مهاجرت ارامنه ارمنستان به غرب

 

برنامه رشد و توسعه سازمان مللUNDP روز سه شنبه هشدار داد ارمنستان با "موجی تازه از مهاجرت" روبرو خواهدشد، مگرآن که دولت آن برای رشد وضعیت اجتماعی-اقتصادی و بالابردن تامین قانونی در جامعه بیشتر تلاش کند.

UNDP در گزارش سالانه اش خواستار اقدامات و پیشگیری های وسیع دولت از جمله اصلاحات دموکراتیک شد که بتواند انگیزه مردم ارمنستان به ترک کردن کشور را به شکلی قابل ملاحظه کاهش دهد.

از زمان تجزیه اتحاد جماهير شوروی و آشفتگی منطقه دست کم 700هزار ارمنی یا حدود یک چهارم مردم کشور به روسیه و کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند. مهاجرت اقتصادی در 1990 با بهبود اقتصاد ارمنستان از پسِ رکودی که  بعد از فروپاشی شوروی داشت، به شکلی قابل توجه کاهش یافت.

مساله ای که موضوع اصلی آخرین گزارش رشد و توسعه UNDP درباره ارمنستان است توسط متخصصین محلی مهاجرت بررسی شد. آن ها عوامل منفی موثر بر روند رشد و توسعه ارمنستان را برشمردند و تحلیل کردند.

این گزارش 170  صفحه ای می گوید این عوامل شامل کاهش تولد و ازدواج، فرار مغزها و دیگر مسائل اخلاقی-روان شناختی است. آن دسته از مردم که به فکر کارپیدا کردن در خارج از کشور هستند احتمالا برای رشد کشور کمتر تلاش می کنند، علیه بی عدالتی و خشونت قانون مبارزه نمی کنند، با اتفاقات منفی کنار می آیند و منفعل و مصرف کننده هستند. 

این گزارش درعین حال با اشاره به مبالغ ده ها میلیون دلاری که توسط صدها نفر از هزاران نفر مهاجری که اغلب به روسیه و اروپا و امریکا رفته اند به خانه فرستاده می شود، از منفعت های اقتصادی این پدیده هم خبرمی دهد. بر طبق آمار بانک مرکزی ارمنستان، انتقال پول نقد غیرتجاری در سال گذشته 1/12 میلیارد بوده است. این عدد تقریبا برابر است با 13درصد تولید ناخالص داخلی کشور.

گزارش سازمان ملل تایید می کند که به موازات رشد اقتصادی بزرگ ارمنستان، سیل کوچ مردم از کشور به شکلی قابل توجه در دهه گذشته کم شده  است.

گزارش می گوید "دلیل مستندش این است که مهاجرت دائمی به میانگین 10000نفر در سال کاهش داشته است که این فقط 0/4 درصد کل جمعیت کشور است."

این گزارش اضافه می کند "به هرحال با وجود روند ذکرشده، اوضاع مهاجرت خارج در ارمنستان هنوز قابل تامل و نگران کننده است."

"علاوه براین، عواملی مشخص وجود دارند که بر پدیدارشدن موج تازه و نسبتا عظیم مهاجرت دلالت می کنند."

 متخصصین سازمان ملل مشخصا درباره آن ده ها نفر از هزاران ارمنی مرد صحبت می کنند که در خارج از ارمنستان کار می کنند و ممکن است سرانجام خانواده شان به آن ها بپیوندند و سبب شوند "ارمنستان 200000 الی 300000 شهروند از دست بدهد."

فاکتور دیگر که در این باره ذکر کرده اند تجمع درحال پیشرفت قطعات زمین کشاورزی در دست افراد ثروتمند است.

گزارش می گوید "بسته به این  که یکپارچه شدن زمین های کوچک و تجمع آن ها در دست زمین داران ثروتمند با چه سرعتی صورت گیرد مالکین کوچک زمین از تولید کشاورزی بیرون رانده خواهند شد و برخی از آن ها به احتمال زیاد و بسته به مازاد نیروی کار در ارمنستان، برای مهاجرتِ کاری یا مهاجرت دائمی انتخاب خواهند شد ."

و اضافه می کند "مهاجرت برای امنیت ملی ارمنستان یک تهدید باقی خواهد ماند." وارتان گِوُرگیان (روان شناسی که یک تیم متخصص ارمنی را که بر این گزارش کار می کنند رهبری می کند) می گوید "من از مهاجرت غیرعادی صحبت می کنم".

بنابراین، این گزارش بر نیاز "دخالت فعال" توسط دولت در جهت "کاهش حجم مهاجرت دائمی" تاکید می کند. این گزارش می گوید این باید نه تنها از راه بهبود وضعیت اقتصادی بلکه با بهبود "شیوه های کشورداری" انجام شود. مخصوصا "اتخاذ و تجدید ارزش های دموکراتیک در شیوه های کشورداری و حذف قوانین متناقض."

گِوُرگیان به روزنامه نگارها گفت "اغلب مقامات رسمی مایل اند دلایل اجتماعی-اقتصادی را عوامل مهاجرت بدانند مثل بیکاری. اما اگر در پایان روز مردم فقیر هستند نه فقط به خاطر از دست دادن درآمد بلکه به این دلیل هم هست که نمی توانند از حق خود دفاع کنند."

همچنین گزارش سازمان ملل می گوید ارمنی ها کشور را نه تنها برای فقر بلکه به خاطر بی عدالتی، نابرابری در برابر قانون و فضای منتهی شده به بدبینی و سرخوردگی عمومی ترک می کنند.

آرمن گورگیان معاون نخست وزیر ارمنستان بعد از صحبت در یک جلسه عمومی ارائه گزارش، از دفتر سازمان ملل در ایروان و نویسندگان این تحلیل های گسترده تقدیر کرد. او گفت یافته های این گزارش و پیشنهاداتش برای مقامات رسمی مرتبط با امر مهاجرت مفید خواهد بود.

گورگیان همچنین گفت که دولت ارمنستان متعهد است برای این مشکل "راه حل های موثر و بنیادی" پیدا کند و درحال حاضر بر روی استراتژی "نظام نامه مهاجرت" کار می کند. او جزئیات این نظام نامه را توضیح نداد.