رواج جراحی پلاستیك بینی و سینه در ارمنستان

 

سوداگران زیبایی

 

آمار جراحی بینی در ارمنستان در طول پنج سال گذشته ده برابر شده است، در حالی كه این آمار  در سال 2009، سه برابر سال 2008 بود. متخصصین حتی پیشبینی میكنند كه بهزودی چهرهی ارمنیهایی با بینیهای تیپیك ارمنی، منظرهای نادر خواهد شد.

طبق گفته آرمن هوانسیان، مدیر دپارتمان جراحی پلاستیك در مركز پزشكی اِرِبونی، مهمترین عوامل افزایش آمار جراحی پلاستیك، رشد امكانات زندگی و اعتماد به جراحان است.

هوانیسیان كه رییس انجمن جراحان پلاستیك در ارمنستان نیز هست میگوید: میل به زیبا بودن همواره در انسان وجود داشته است. این نیاز در همه جای دنیا از جمله ارمنستان افزایش یافته است. به هرحال اشتیاق به زیبایی همواره یك میل افراطی بوده است.

هووانیسیان اضافه میكند: دختران جوان زیبا در حالی كه عكس جنیفر لوپز یا پاملا اندرسن را در دست دارند میآیند و میخواهند صورتشان مانند آنها شود. ما به آنها توضیح میدهیم كه این كار درست نیست. هر جراحی بر روی بینی یا سینه، باید هماهنگ با بدن فرد انجام شود تا تناسب بدن حفظ شود.

آمار جراحی سینه نیز در ارمنستان افزایش داشته است. در حالی كه در سال 2005، فقط یك مورد از این نوع جراحی وجود داشت، تعداد آن در سال 2009 به صد نفر افزایش یافت.

آشوت زرگریان، جراح پلاستیك و زیبایی در مركز پزشكی ناییری كه در بهترین مراكز خارجی آموزش دیده است، میگوید جراحی سینه خطری ندارد و اگر خود بدن مستعد بیماری سرطان نباشد  به  سرطان  سینه  منتهی نمیشود.

جراحی سینه در مركز پزشكی ناییری با بهترین روش كاشت و با استانداردهای كیفی بینالمللی، 2500 دلار هزینه دارد كه در كشورهای خارجی پنج تا ده برابر این رقم است. جراحی سینه در ارمنستان 700 تا 1000 دلار هزینه دارد.

بر اساس گفته دكتر كارن دانیلیان، رئیس دپارتمان جراحی پلاستیك در مركز پزشكی كاناكِر- زیتون، جراحیهای پلاستیك ممكن است عوارض و پیامدهای خطرناك داشته باشند. بر طبق سرویس آماری RA در دو سال گذشته دو نفر پس از جراحی بینی درگذشتهاند. هر جراحی ممكن است عوارضی داشته باشد و باید بیمار را از تمام پیامدهای محتمل آن آگاه كرد.

او از سال 2003 بزرگترین رقابت جراحی بینی ارمنستان را به راه انداخته است؛ به طوری كه شخص برنده میتواند تحت جراحی مجانی قرار گیرد، نفر دوم با پنجاه درصد و دیگر شركتكنندگان با بیستوپنج درصد تخفیف میتوانند جراحی بینی انجام دهند.

منبع: سایت www.armenianow.com