درباره نویسنده

 


رونالد گریگور سیونی
رونالد گریگور سیونی نویسنده رساله ارمنی‌ها و ترک‌ها: پایان امپراتوری عثمانی، و متولد سپتامبر 1940 در فیلادلفیای آمریکاست. او مدیر انستیتوی مطالعات تاریخی آیسنبرگ و استاد علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه میشیگان است و در دانشگاه شیکاگو تاریخ و علوم سیاسی تدریس می‌کند.
پدر و مادر رونالد گریگور سیونی در نخستین سال‌های سده بیستم از ترکیه مهاجرت کردند و دیگر بستگان خانواده که در امپراتوری عثمانی ماندند همه در جریان قتل عام ارامنه جان خود را از دست دادند. پدر بزرگ او گریگور میرزایان سیونی آهنگ‌سازی مشهور بود.
رشته مطالعاتی تخصیی سیونی کشورهای شوروی سابق، ناسیونالیزم و مناقشات قومی است. او در این زمینه‌ها کتاب‌های متعددی منتشر کرده است از جمله:
کمون باکو (1917-1918): طبقه و ملیت در انقلاب روسیه (انتشارات دانشگان پرینستون، 1972)
نگریستن به سوی آرارات: ارمنستان و تاریخ مدرن (انتشارات دانشگاه ایندیانا، 1993)
تجربه شوروی: روسیه، اتحاد جمهوری‌های شوروی، و دولت‌های جایگزین (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1998)

مشخصات گزیده آثار گریگور رونالد سیونی به زبان انگلیسی:
در مقام نویسنده :

The Baku Commune, 1917-1918: Class and Nationality in the Russian Revolution (Princeton University Press, 1972);
Armenia in the Twentieth Century (Scholars Press, 1983);
The Making of the Georgian Nation (Indiana University Press, 1988, 1994);
Looking Toward Ararat: Armenia in Modern History (Indiana University Press, 1993);
The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union (Stanford University Press, 1993);
The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States (Oxford University Press, 1998).

درمقام ویراستار و گردآورنده:

Party, State, and Society in the Russian Civil War: Explorations in Social History (Indiana University Press, 1989);
The Russian Revolution and Bolshevik Victory: Visions and Revisions (D. C. Heath, 1990);
Making Workers Soviet: Power, Culture, and Identity (Cornell University Press, 1994);
Becoming National (Oxford University Press, 1996);
Intellectuals and the Articulation of the Nation (University of Michigan Press, 1999);
A State of Nations: Empire and Nation-making in the Age of Lenin and Stalin (Oxford University Press, 2001).
 

 

- ارمنی‌ها، ترک‌ها و پایان امپراتوری عثمانی - نگاهی به زمینه‌های قتل عام ارامنه
رونالد گریگور سیونی

 

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 96

31 فروردين 1390