هوسپ میرزایان و ترجمه رباعیات عمر خیام

 

 

هوسپ میرزایان از رجال سیاسی ارمنی ایران در اوائل سده بیستم بوده است. او سه دوره، از سال 1288 تا 1302 شمسی، نماینده ارامنه در مجلس شورای ملی بوده است. هوسپ میرزایان سیاستمداری بود که دستی نیز در فرهنگ و ادب داشت. او اعتقاد داشت که ارامنه ایران فرهنگ ملّت بزرگ ایران را خوب نمی‌شناسند و به همین سبب دست به کار ترجمه گوشه‌هایی از ادبیات کلاسیک فارسی به ارمنی شد. تکه‌های کوچکی از شاهنامه را به ارمنی برگرداند و رباعیات عمر خیام را به ارمنی ترجمه کرد. انتشار رباعیات عمر خیام به ترجمه هوسپ میرزایان با مقاله مفصلی در تحلیل روان شناختی شعر خیام همراه بود. رباعیات عمر خیام به زبان ارمنی به ترجمه میرزایان در سال 1923 شمسی منتشر شد. بعدها فرزند او زورایر میرزایان در سال 1963 میلادی بار دیگر آن را تجدید چاپ کرد. بخش‌هایی از رساله هوسپ میرزایان درباره عمر خیام در صفحات ارمنی این شماره هویس چاپ شده است.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 105

2 شهریور 1390