عکس‌های آرا اُشاکان: سرزمین پدری

 

 

آرا اُشاکان، عکاس ارمنی-آمریکایی، فرزند یکی از مشهورترین نویسندگان دیاسپورای ارمنی واهه اُشاکان است. او و پدرش، بعد از استقلال ارمنستان، مانند بسیاری از ارامنه به سیر و سفری چندساله در ارمنستان و قره‌باغ پرداختند و حاصلش کتابی شد به نام سرزمین پدری: مجموعه‌ای از عکس‌های آرا اُشاکان همراه یادداشت‌های پدرش. پدر در میانه این پروژه از دنیا رفت. مردم روستاها و شهرهای کوچک این سرزمین با حضور زنده خود در عکس‌ها بیننده را به شناخت واقعی‌تر سرزمین‌شان دعوت می‌کنند. واهه اُشاکان در مقدمه کتاب نوشته است: حقیقت یک ملت را باید در ارتباط فشرده و پیچیده بین فرهنگ، تاریخ، و سرزمین آن یافت. ما، پدر و پسر، نویسنده و عکاس، به قره باغ آمده‌ایم تا این حقیقت را جست‌وجو کنیم. آمده‌ایم تا این ارتباط پیچیده تاریخ-سرزمین-انسان-روح را دریابیم و پرتوی جدید بر آن بیافکنیم.

 

 

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 124

24 خرداد 1391