روز جمعه 23 مهر در گالری آرت سنتر تهران نمایشگاهی از آثار مارکو گریگوریان و ادمان آیوازیان برگزار میشود. مارکو در مقایسه با ادمان هنرمند شناختهشدهتری است، به همین سبب ما صفحات بخش هنر این شماره را به کار ادمان و مخصوصا آثار تجریدی او اختصاص داده ایم. ادمان به مناسبت این نمایشگاه در تهران به سر می برد و قصد داریم مصاحبه مفصلی نیز با او داشته باشیم که در شماره های آینده مجله تقدیم خوانندگان خواهیم کرد.

پس از 37 سال، نخستین نمایشگاه ادمان آیوازیان در ایران

 

رباعیات و نقش خاطره

 

زهرا راد

 

 

ادمان آیوازیان، هنرمند نقاش و معمار شناخته شده در سراسر جهان، پس از چهار دهه به ایران بازگشته تا نخستین نمایشگاه چهل سال گذشتهاش را در زادگاه خود، تهران، برگزار کند.

ادمان که دوستانش او را اِدیک صدا میکنند، پس از 37 سال برای برگزاری نخستین نمایشگاه از آثارش در تهران، به ایران بازگشته است. در نمایشگاهی از این هنرمند که در گالریهای الهیه و پاسارگادِ مجموعه خانه هنر برگزار خواهد شد، علاوه بر نمایش فیلمی درباره این هنرمند و زندگی حرفهای او، دو دوره از آثار نقاشی هنرمند نیز عرضه خواهد شد.

در این نمایشگاه، نقاشیهای انتزاعی و آبستره ادمان، رباعیات نام گرفته و آبرنگهایی از طبیعت شهری و روستایی ایران نقش خاطره عنوان گرفتهاند.

این نمایشگاه با همکاری خانه هنر- آرت سنتر تهران، سفارت ارمنستان در ایران و ژانت لازاریان (گالری لازار) برنامهریزی شده است.

اِدمان (ادیک) آیوازیان، متولد سال 1310 در تهران است. نقاشی را از سیزدهسالگی آغاز كرده و در شانزدهسالگی به نمایشگاه بینالمللی نقاشان جوان راه یافته است. سال 1352 به ایتالیا رفت و یک سال پس از آن به انگلستان رفت و در کالج EMI دیپلم معماری گرفت. او از همان سالها تا امروز در انگلستان زندگی کرده و سفرهایش به ایران طی این سالها به روستاها و شهرهای شمال و جنوب و شرق و غرب ایران، برای به تصویر کشیدن طبیعت و مردم بوده است.

ادمان در بیش از 30 نمایشگاه از جمله نمایشگاه سالانه اتحاد جماهیر شوروی، نمایشگاه دوسالانه تهران، انجمن ایران آمریكا، ‌‌گیلدهال لندن، ایروان، انجمن هنرمندان ارمنی آمریكایی در بوستون، طرح نمایشگاه كتابخانه بریتانیا و... شركت داشته و همچنین در طول سالها كار هنریاش، جایزههایی را كسب كرده كه جایزه نخست هنرمندان معاصر ایران، جایزه نخست رقابت سالانه وزارت فرهنگ و انتخاب برای دوسالانه ونیز، جایزه استنلی گریم، نمایشگاه سالانه ROI، جایزه ویندزر و نیوتن و جایزه كمپانی شیپرایتز، نمایشگاه سالانه  RSMAازجمله این موارد است. آثار این هنرمند در موزهها و مجموعههای معتبر اروپا و آمریکا جای دارند.

ادمان آیوازیان همچنین تعدادی پروژه معماری همچون كالج توماسیان در تهران و تعدادی خانه و آپارتمان خصوصی، طراحی داخلی مسجد فرودگاه ریاض، نقاشی دیواری سالن انتظار فرودگاه جده، نقاشی دیواری برای موزه ملی عربستان، طراحی موزاییك برای مسجد جامع عمان و... را در كارنامه حرفهای خود دارد.

 

دوهفته نامه "هويس" شماره 84

21 مهر 1389