بخش ارمنی

 

جامعه ارامنه

 

طرح مجازات انکار نسل‌کشی در شورای قانون اساسی فرانسه

 

سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی ایران

 

حزب بارگاواج هایاستان هم خواهان نظام انتخاباتی تناسبی است

گایانه مگردچیان

 

پی‌آمدهای ضربه احتمالی به ایران برای طرح‌های مشترک ایران و ارمنستان

آریس قازینیان

 

 

 

ساختارهای اجتماعی جامعه ارامنه ایران

آزاد ماتیان

 

حقوق شهروندی ارامنه ایران

 

حکومت دولتی، حکومت ملّی

 

ارگان قضایی

 

آیا اساسنامه ما دموکراتیک است

 

همکاری حوزه‌ها

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 

 

 

واساک ماداتیان: نمایشنامه‌نویس

باختیار هواکیمیان

 

داستان: بالابرها

شانت باقرامیان

 

کلیسای هاقاردزین

آرمینه ملیک-ایسرائِلیان

 

چه بخوریم ... چرا

دکتر محمت اُز

 

ورزش

آرمان در استپانیان

 

سرگرمی

 

 

 

شماره 116

19 بهمن 1390

 

 

در این شماره
 

ساختار اجتماعی جامعه ارامنه ایران

 

مهاجران ارمنی در ترکیه و روسیه

دزوُوینار دِردِریان

 

تصویب طرح مجازات انکار نسل‌کشی در مجلس سنای فرانسه

 

مالاکیان و ورنوی چه طور با هم کنار آمدند؟

 

جایگاه ارمنیان در تاریخ‌نگاری مشروطیت و مجلس

علی ططری