بخش ارمنی

 

آغاز ششمین سال انتشار هویس

 

بزرگداشت سالگرد قتل عام ارامنه در مجتمع فرهنگی-ورزشی رافی

 

شب شعرخوانی انجمن ادبی نوجوانان پیونیک

ورژیک محمودیان

 

مصاحبه با عاشق زادوراُقلی

 

 

انتخابات پارلمانی در ارمنستان

         

نیروهای سیاسی چه می گویند و چه می شنوند؟

         

نظام انتخابات اکثریتی / نظام انتخابات تناسبی

         

کنگره ملّی ارمنی: به هیئت حاکمه غیرقانونی رای ندهید!

 

 

داستان: پرنده تنها

کولیا در هوانسیان

 

مصاحبه با لیلیت پیپویان

لیلیت امیرخانیان

 

عکس های نوری بیلگه جیلان

 

آشپزی: تبوله

 

خانه داری

کاترین یعقوبی

 

ورزش

آرمان در استپانیان

 

سرگرمی

 

 

 

شماره 121

13 اردیبهشت 1391

 

 

در این شماره
 

انتخابات مجلس ملّی ارمنستان

 

از زبان نخستین دانش آموز دبیرستان تِماکانِ تبریز

 

سرکیس جانبازیان و نخستین هنرستان باله تهران

لیا خاچیکیان

 

عکس های آربی موسسیان

 

قتل عام ارامنه و بازار سیاست و فرهنگ جهانی

روبرت صافاریان

 

معرفی کتاب هویت ارامنه در جهان در معرض تغییر

محمد رسولی

 

شاعر ارمنی-ایرانی آرمن گس